#22-59 Återupptagen handel med aktier i Curira AB samt uppdatering av observationsnotering

Handeln med aktierna i Curira AB (”Curira”) stoppades den 20 juni klockan 14:44:31.

Curira offentliggjorde den 20 juni klockan 17:10 ett pressmeddelande med rubriken ”Curira AB:s dotterbolags tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans har återkallats. Besluten kommer att överklagas och yrkande om inhibition kommer att framställas”

I pressmeddelandet anges att IVO beslutat om att återkalla tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans för ett flertal dotterbolag till Curira AB eftersom myndigheten bedömer att bolagen och dess företrädare inte uppfyller kraven på lämplighet. Curira offentliggjorde den 27 juni klockan 21:35 att förvaltningsrätten beslutat att inhibera IVO:s beslut.

Med anledning av ovanstående beslutar NGM att uppdatera observationsnoteringen för Curira att även inkludera detta förhållande.

Handel med aktierna i Curira kommer att återupptas idag klockan 09:00. Orderläggning är möjlig från 08:30.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Curira B
Kortnamn: CURIRA B
ISIN-Nummer: SE0009805401
Instrument-ID: 3RLL
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
Alternativt 08-566 390 55.