Dividend Sweden AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME

Pressmeddelande den 27 juni 2022

Dividend Sweden AB har erhållit villkorat godkännande för notering på NGM Nordic SME. Första handelsdag är beräknad till den 12 juli 2022.

Dividend Sweden AB är ett investmentbolag med en affärsidé att investera i mindre svenska börsnoterade bolag, samt att kunna bistå med expertis inom finansieringslösningar. Målet är att investeringarna skall frambringa ökat aktieägarvärde främst via utdelningar. Investeringarna utförs vanligen via brygglån alternativt emissionsgarantier.

Noteringsbeslutet är villkorat av att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

Läs mer om Dividend Sweden på www.dividendsweden.se

För ytterligare information kontakta:

Ulf Krumins, Noteringschef, Nordic Growth Market, ulf.krumins@ngm.se

Magdalena Hartman, VD, Nordic Growth Market, magdalena.hartman@ngm.se

Bo Lindén, VD, Dividend Sweden, bo.linden@dividendsweden.se