BioStock: Lipums arbete med sin Target Product Profile

Att ta fram en så kallad Target Product Profile, TPP, är en viktig del i utvecklingen av ett läkemedel, särskilt eftersom den ger en tidig målbild som fungerar som styrdokument för planeringen. En TTP kan både minska utvecklingstid och kostnader och förbättra möjligheterna att attrahera partners och investerare. Även Lipum arbetar aktivt med detta för sin läkemedelskandidat SOL-116 för behandling av inflammatoriska sjukdomar. BioStock fick möjlighet att prata med Sven Undeland som är med och driver detta arbete hos Lipum.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/06/lipums-arbete-med-sin-target-product-profile/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/