BioStock: Hemcheck upptäcker kostsamma fel vid blodprovstagning i vården

Hemolys är ett vanligt förekommande fel som uppstår vid blodprovstagning inom sjukvården. Det är även en markör för vissa akuta tillstånd. Hemcheck vill med sin teknik underlätta upptäckten av hemolys och därmed öka patientsäkerheten samt minska de onödiga kostnaderna och ledtiderna som hemolys orsakar. Nu gör bolaget en företrädesemission på 15,4 Mkr för att möjliggöra fortsatt kommersialisering av produkterna. BioStock har pratat med bolagets vd Joen Averstad om kommande satsningar.

Läs hela artikeln om Hemcheck på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/06/hemcheck-upptacker-kostsamma-fel-vid-blodprovstagning-i-varden/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se