Europeiska patentverket har beviljat patent för Diagonal Bio ABs kärnteknologi

Diagonal Bio AB (”Diagonal” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Europeiska patentverket (”EPO”) har beviljat ett europeiskt patent avseende Bolagets kärnteknologi för detektion av genetiskt material från till exempel virus och bakterier. Det formella beviljandet innebär att patentet kommer valideras i flertalet europeiska länder och ge Diagonal ett patentskydd på marknaden fram till 2041.

Idag kan Diagonal meddela att EPO formellt har beviljat Bolagets patentansökan avseende kärnteknologin för detektion av genetiskt material från exempelvis virus och bakterier. Patentet med titeln ”A DNA/RNA detection platform” har fått patentnummer EP3987059B1 och godkännandet av detta patent kommer valideras i de enligt Bolaget viktigaste europeiska länderna och ge Diagonal ett patentskydd på marknaden fram till 2041. Diagonal kommunicerade den 23 maj 2022 att EPO utfärdat ett ”intention to grant”.

Patentet innefattar teknologin bakom Bolagets diagnostiska plattform Panviral. Med hög noggrannhet och känslighet kan plattformen genom en enkel analys i realtid upptäcka smittsamma sjukdomar och har möjlighet att testa flera patogen och patienter samtidigt. Patentskyddet stärker Diagonals position på marknaden och är en viktig del i den fortsatta affärsutvecklingen och kommersialiseringen av Panviral.

Jack Egelund Madsen, VD på Diagonal Bio AB, kommentera:
Det är med stor glädje vi kan bekräfta patentgodkännandet från EPO – ett viktigt steg för att kunna erbjuda framtidens diagnostikplattform. Patentskyddet av plattformens kärnteknologi stärker vår position väsentligt då det ger Panviral exklusivitet på den europeiska marknaden. Ett starkt skydd av Diagonals immateriella tillgångar är avgörande för fortsatt framgångsrik affärsutveckling och påbörjande av de kommersiella aktiviteterna. Vi har nu en stark grund att stå på medan vi fortsätter utvecklingsarbetet av Panviral.

För mer information om Diagonal Bio, vänligen kontakta
Jack Egelund Madsen, VD
Telefon: +46 73 526 27 59
E-post: jem@diagonalbio.com

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Diagonal Bio AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2022.

Diagonal Bio AB grundades 2020 och är ett svenskt bioteknikbolag med säte och kontor i Lund. Bolaget utvecklar plattformen Panviral för att detektera och diagnostisera små sektioner av patogengenom, exempelvis virus, bakterier och svampar. Bolaget grundades med målsättningen att minska mänskligt lidande genom att med egenutvecklad teknik revolutionera global diagnostik av patogenburna sjukdomar.