BioStock: Iconovo ser ökat intresse inom inhalationsområdet

Iconovo är en av få aktörer med kompetensen som krävs för att ta fram kompletta inhalationsprodukter som inkluderar både inhalator och tillhörande torrpulverformulering. Bolaget ser nu ett ökat intresse inom inhalationsområdet, inte minst med tanke på nyligen genomförda förvärv inom området. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för en kommentar.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/04/iconovo-ser-okat-intresse-inom-inhalationsomradet/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/