Arcede Pharma och Iconovo tar nästa steg i utvecklingen av en ny behandling mot KOL och svår astma

Arcede Pharma, som utvecklar inhalationsbehandlingar mot KOL och svår astma, och Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att samarbetsprojektet kring Arcedes läkemedelskandidat RCD405 fortskrider med goda resultat. Nästa steg i projektet är en teknisk stabilitetsstudie innan substansen kan testas kliniskt.

Projektet som stöds av SweLife är en del av det tidigare kommunicerade samarbetet mellan Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet för utvecklingen av läkemedelskandidaten RCD405 för behandling av KOL.

Iconovo har ansvarat för formuleringsarbetet och gjort anpassningar som resulterat i att formuleringen nu lämpar sig väl för användning i två av bolagets inhalatorplattformar, ICOone® och ICOcap®, i ett brett dosintervall från mycket låga till mycket höga doser.

 

”Vi är mycket glada över att tillsammans med Arcede Pharma lyckats ta fram en läkemedelsformulering som kan testas i ett brett dosintervall i två olika inhalatorer. Det bådar gott inför de första kliniska försöken som kan inledas efter det att en teknisk stabilitetsstudie genomförts”, säger Johan Wäborg, vd på Iconovo.

 

Parallellt har Arcede Pharma genomfört en fyra veckor lång toxikologisk studie som visar att RCD405 tolereras väl.

 

”I och med de positiva resultaten från den toxikologiska studien har vi nu framgångsrikt genomfört alla de myndighetsreglerade toxikologiska studier som krävs för att ta RCD405 vidare till klinisk fas, vilket är ett avgörande, samt värdehöjande, steg i vårt arbete för att ta projektet vidare i utvecklingen, samt mot målet att förbättra behandlingen av patienter med KOL”, säger Mia Lundblad, vd på Arcede Pharma.

RCD405 är en läkemedelskandidat framtagen av Arcede Pharma för behandling av framför allt KOL. Behandlingen är både luftrörsvidgande och antiinflammatorisk, vilket skiljer den från de läkemedel som finns tillgängliga idag. Den dubbla verkningsmekanismen har potential att både ge bättre effekt och påverka den underliggande sjukdomen.

ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den enkla konstruktionen gör att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone® kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade.

ICOcap® är en inhalator för läkemedel i kapslar som laddas en i taget. Den har en robust och unikt greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock och lågt inhalationsmotstånd. ICOcap® har samma funktion och prestanda som den etablerade inhalatorn Breezhaler® från Novartis.

 

 

Om Arcede Pharma
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besökwww.arcedepharma.com.

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) är ett högspecialiserat kontraktsutvecklingsföretag (CDMO) som hjälper internationella läkemedelsföretag att utveckla nya inhalationsläkemedel. Iconovo tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan skapa betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovos intäkter genereras från CDMO-tjänster, licensavtal och produktförsäljning i egen regi.

Om Swelife

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter. För mer information, besök www.swelife.se

 

 

 

 

För mer information:
Mia Lundblad, VD
Arcede Pharma AB 
mia.lundblad@arcedepharma.com
+46 723 12 27 44

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den .

Om Arcede Pharma:
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.