BioStock: Iconovos partner utforskar möjligheter i Bangladesh

Tillsammans med ISR utvecklar Iconovo ett inhalerat covid-19-vaccin i ICOone och en nasal variant i ICOone Nasal. ISR har nu ingått MoU-avtal med CRO-bolaget Bangladesh Clinical Trials för genomförandet av en klinisk fas I-studie med vaccinet, samt med UniMed UniHealth Pharmaceuticals för tillverkning och distribution i Bangladesh. Dessa avtal är dock endast avsiktsförklaringar, inte bindande avtal, men de är likväl goda nyheter för Iconovo då det innebär betydande framsteg i det gemensamma vaccinprojektet.  

Läs hela artikeln på biostock.se: 

https://www.biostock.se/2021/08/iconovos-partner-utforskar-mojligheter-i-bangladesh/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/