BioStock: Iconovos vd om analytikernas framtidsprognoser

Iconovo gör framsteg i bolagets sju pågående kundprojekt som genererar intäkter i form av milstolpsbetalningar och framtida royalties. De första royaltyintäkterna förväntas komma år 2024 från utvecklingsprojektet med Amneal för lansering av en generisk Symbicort i ICOres. Iconovo planerar även att ingå flera nya avtal under de närmaste åren. Sammantaget skapar detta gynnsamma förutsättningar för att nå omsättningsmålet på 200 Mkr år 2026, enligt en analys från Danske Bank. BioStock kontaktade vd Johan Wäborg för en kommentar.  

Läs intervjun med Iconovos vd Johan Wäborg på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/11/iconovos-vd-om-analytikernas-framtidsprognoser/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/