BioStock: Lumitos företrädesemission ska möjliggöra lansering 2022

Analyser av biopsier i samband med diagnostisering av sjukdomar är tidskrävande och en betydande flaskhals för sjukvården. För att möta behovet av snabbare och mer tillförlitliga diagnostiska verktyg, utvecklar medicinteknikbolaget Lumito en produkt för digitaliserad vävnads­diagnostik som ska ge högre bildkvalitet och mer pålitliga analyssvar jämfört med befintliga tekniker. Bolaget planerar för lansering av sin första produkt till forskningslaboratorium under senare delen av 2022. Lanseringen kommer att bidra med värdefulla insikter i slutfasen för den kliniska produkten. Just nu genomförs en företrädesemission om cirka 69 Mkr.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/12/lumitos-foretradesemission-ska-mojliggora-lansering-2022/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/