BioStock: Odinwells vd om noteringsplanerna och bolagets smarta sårprodukter

Svårläkta sår blir ett allt vanligare problem världen över, men det vill noteringsaktuella Odinwell råda bot på. Odinwell, en avknoppning från Redsense Medical, utvecklar teknologi för smarta sårvårdsprodukter som ska hjälpa vårdpersonal bättre förstå vad som händer i omlagda sår och därmed kunna ge patienterna bättre vård. BioStock har kontaktat Odinwells vd Klas Arildsson för att få veta mer om bolagets utveckling, noteringsplanerna och den emission som genomförs i samband med noteringen.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/05/odinwells-vd-om-noteringsplanerna-och-bolagets-smarta-sarprodukter/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se