BioStock: Pharmacolog ökar marknadsfokus med emission

Medicinteknikbolaget Pharmacolog vill bli marknadsledande med sina lättanvända system för kvalitetskontroll och medicineringseffektivitet inom sjukvården. För att möta en stigande efterfrågan ökar bolaget marknadsfokus med en emission om cirka 19,2 Mkr. Likviden kommer främst användas för att utveckla partnersamarbeten, produktion av egna förbrukningsartiklar, samt till investeringar i antibiotikaprojektet.

Läs hela artikeln om Pharmacologs emission på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/09/pharmacolog-okar-marknadsfokus-med-emission

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se