CFO lämnar Veg of Lund

Emma Källqvist kommer att lämna sin tjänst som CFO i Veg of Lund för att anta rollen som Head of Consolidation, Reporting & Finance Transformation på det danska bolaget Satair A/S.

Emma Källqvist avslutar sin tjänst på Veg of Lund under november månad 2022. Rekrytering av hennes efterträdare har inletts.

”Emma har under en period haft en dubbel roll, som tillförordnad vd parallellt med sin CFO-roll. Hon har varit en viktig person under en övergångstid och vi i styrelsen uppskattar hennes engagemang och kunniga sätt att leda bolaget och dess verksamhet. Vi önskar henne all framgång i sin nya roll”, säger Håkan K Pålsson, ordförande i Veg of Lunds styrelse.

Styrelsen vill även välkomna Fredrik Carling som i denna vecka har tillträtt som Veg of Lunds verkställande direktör. Hans internationella bakgrund och erfarenheter som tidigare vd för Hövding Sverige AB kommer att bidra starkt till Veg of Lunds fortsatta utveckling med fokus på försäljning och affärsutveckling”, säger Håkan K Pålsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Håkan K Pålsson (styrelsens ordförande)

E-post: hp@innerfuture.se

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 september 2022, klockan 13.30 CEST.

Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Denna information är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-20 13:30 CET.