AWA har på uppdrag av Veg of Lund gjort en värdering av den existerande patentportföljen

Veg of Lund har anlitat AWA, ett ledande immaterialrättsföretag, att utföra en marknadsvärdering av företagets patentportfölj. AWA:s värderingsrapport indikerar ett aktuellt marknadsvärde överstigande 50 Mkr. Då bolagets bokförda värde per idag endast är drygt 2 Mkr, kommer bolaget nu att inleda diskussioner med sin revisor om att omvärdera patentportföljen i bokslutet för 2023.

"För Veg of Lund med våra unika innovationer och hållbara produkter, är detta en milstolpe som inte bara bekräftar våra insatser utan också lyfter fram potentialen i vår teknologi till en global marknad", säger Helene Nielsen, vd på Veg of Lund.

 

"Det här är mer än bara siffror på papper. Det här är ett bevis på att banbrytande forskning och utveckling kan skapa hållbara produkter för framtiden. Att se vår patentportfölj värderad till över 50 Mkr är en bekräftelse på vårt hårda arbete och vår passion för att skapa förändring", säger professor Eva Tornberg, grundare av Veg of Lund.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

 

Denna information är sådan som Veg of Lund AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 februari 2024, klockan 09.15 CEST.
 

Om Veg of Lund

Veg of Lund ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.