Helene Nielsen, vd för Veg of Lund, ser god potential för bolagets utökade produktportfölj

Veg of Lund är framtidens växtbaserade ingrediens och livsmedelsbolag. Bolagets affärsmodell är att bedriva egen eller licensierad produktion och försäljning av växtbaserade livsmedel under varumärket DUG. Basen för Veg of Lunds produkter är en patenterad emulsion bestående av potatis och rapsolja för tillverkning av veganska livsmedel. Med Helene Nielsen som vd kommer bolaget att introducera uppgraderade befintliga produkter och lansera sina nya produkter för en bredare kundbas.

”Jag har varit på Veg of Lund sedan april i år och i min roll som Director of International Sales har jag haft förmånen att träffa många av branschens aktörer samt konsumenter och opinionsbildare. Med min erfarenhet och mitt kontaktnät har jag under den här tiden skapat förutsättningar för lanseringar på nyckelmarknader och marknader där jag ser stor potential i samtliga våra segment. Jag har under den här tiden också konstaterat att det är ett enormt tryck och stor efterfrågan på växtbaserade produkter med hög kvalitet”, säger Helene Nielsen, vd för Veg of Lund.

 

Budskapet från våra viktiga intressentgrupper som opinionsbildare, branschaktörer, matindustri och konsumenter, är tydligt. Vi måste styra om till mer klimatvänliga livsmedel. Veg of Lund kommer därför att vara en del i den förändringen med vår produktportfölj. Vi måste minska stressen på vår planet och för våra barn. Våra produkter ska vara ett självklart val och motsvara kvaliteten på animaliska alternativ.

 

Vår patenterade potatisbas ger oss en möjlighet att skapa en unik produktportfölj för att förändra matindustrin. Tillväxtmöjligheterna i HoReCa (hotell, restauranger och catering) är enorm. Kaffe­kanalen är ett fokusområde och vi har i år medverkat på flera ledande kaffefestivaler och kommer att avsluta året med Milano Coffee Festival. Veg of Lund medverkade även på Anuga, en av världens största matmässor, för ett par veckor sedan och responsen och efterfrågan på produkter som är laktos- och glutenfria, allergivänliga, med låg sockerhalt och ett lågt klimatavtryck är över­väldigande. Reaktionerna från dem som smakar våra produkter är positiv och vi ser att efterfrågan finns och satsar därför på att nå ut till fler konsumenter. Detta och fler anledningar gör att jag och mina kollegor går till jobbet med tillförsikt. Vi vet att Veg of Lund gör skillnad.

 

Arbetet med att minska koldioxidavtrycket pågår på flera fronter. Konsumenterna vill ha god växtbaserad mat som är klimatsmart, hälsosam och gärna fri från allergener. Länder har strategier för att minska sin klimatpåverkan och investerare söker hållbara bolag för att kunna öka sin avkastning på investerat kapital. Veg of Lund är definitivt med i denna omställning och  ska ha en stark och självständig position på marknaden med patent som gör att vi kan producera och leverera unika produkter på den globala marknaden. Till skillnad från andra grödor kan potatis odlas överallt.

 

De senaste månaderna har vi etablerat DUG i fler länder, senast i Tjeckien, Slovakien, Polen och Tyskland. Jag räknar med att vi snart kan komplettera listan med distributörer i flera länder. Vi ser även att vi kan sälja till svenska kommuner, som i allt större utsträck­ning byter till växt­baserade och allergivänliga livsmedel i de måltider de serverar.

 

Som ett bolag i en marknad som delvis är i en uppbyggnadsfas måste vi öka närvaron och stärka positionen i de marknader som erbjuder bäst förutsättningar för snabb försäljningsutveckling. Detta innebär att vi huvudsakligen investerar i marknads­föring och säljaktiviteter. Vi lägger tid på att säkra att den partner vi väljer att arbeta med har rätt förutsättningar för att nå ut enligt vår modell och kan investera i ett samarbete över en längre period. Till detta kommer att vi kan lansera nya produkter som ingredienser samt matlagnings- och vispgrädde, glass och en köttanalog. Vi ser stora möjligheter för dessa nya kategorier.

 

Bolaget har en stabil ägarbas och flera av de större ägarna har medverkat med finansiellt stöd, vilket vi är tacksamma för. Att vår strategi och produktportfölj också möter ökande intresse från såväl svenska som internationella investerare gör att jag ser fram emot att arbeta nära styrelsen för att fortsatt skapa värde, bland annat genom lönsam tillväxt för dagens och framtidens aktieägare, medarbetare, kunder och andra intressenter”, sammanfattar Helene Nielsen sin första tid som vd för Veg of Lund.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB (publ)

Helene Nielsen, verkställande direktör

Tel: +46 732 22 76 35

E-post: helene.nielsen@vegoflund.se

 

Om Veg of Lund

Veg of Lund ska vara det naturliga valet för alla aktörer i omställningen till växtbaserade livsmedel. Bolagets affärsidé är att använda egna patenterade metoder, innovativa lösningar och kunskap för att utveckla, sälja produkter som marknaden efterfrågar. För att livsmedelsindustrin ska nå sina uppsatta klimatmål krävs förändringar. Bolaget bidrar genom sin satsning på växtbaserade livsmedel med lågt klimatavtryck, råvaror som är lättodlade och tillgängliga samt har hälsofördelar för slutkonsument. Bolaget och dess väletablerade samarbetspartners på prioriterade marknader och kanaler ger förutsättningar att växa på en global marknad, värderad till 100 miljarder US-dollar. Aktien är noterad på Nasdaq First North och handlas under namnet VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.