BioStock: PolarCools strategi för internationell expansion

I takt med att det svenska medicinteknikbolaget PolarCool fortsätter att säkra nya affärer, står det klart att bolagets marknadsföringsstrategi fungerar. En starkt bidragande orsak till detta är rekryteringen av Jamie Bache, numera PolarCools Head of Sports Marketing. BioStock kontaktade Jamie för en djupare översikt över hans roll.

Läs hela intervjun med Jamie Bache på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/06/polarcools-strategi-for-internationell-expansion/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se