BioStock: Stayble siktar mot ledande position och partnerskap

Syftet med Stayble Therapeutics läkemedelskandidat STA363 är att ge en permanent smärtlindring vid degenerativ disksjukdom och kroniskt diskbråck. Bolaget strävar efter att ingå partnerskap och etablera sig som en ledande aktör inom området. För att fortsätta mot detta mål genomför Stayble nu en företrädesemission om cirka 35,2 Mkr.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/04/stayble-siktar-mot-ledande-position-och-partnerskap/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se/

Detta material har upprättats i marknadsföringssyfte. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Stayble Therapeutics kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjordes den 17 mars 2023. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen samt offentliggjorts på www.staybletherapeutics.com.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Fler artiklar om Stayble Therapeutics