Första patient inkluderad i Stayble Therapeutics kliniska fas 1b-studie inom diskbråck

Stayble Therapeutics AB (”Stayble” eller ”Bolaget”) meddelar idag att den första patienten har inkluderats i Bolagets kliniska fas 1b-studie med STA363 för behandling av diskbråck. Diskbråck är den andra indikationen för läkemedelskandidaten STA363 som även genomgår en klinisk studie inom degenerativa disksjukdomar, där Stayble framgångsrikt har avslutat en fas 1b-studie och befinner sig nu i slutfasen av en pågående fas 2b-studie.

Fas Ib-studien för diskbråck är en randomiserad, dubbelblindad och placebokontrollerad studie för att utvärdera säkerhet och tolerabilitet. Vidare kommer den mäta effekten på diskvolym, bensmärta och diskintensitet som sekundära mål. Nu kan Stayble meddela att Bolaget har inkluderat den första patienten av totalt 24 patienter som kommer randomiseras och antigen behandlas med STA363 eller placebo (2:1 distribution). Efter en injektion av STA363/placebo genomförs fyra uppföljningstillfällen, först efter en vecka följt av en, tre och sex månader. Studiens övergripande resultat förväntas presenteras under slutet av H1 2024. Studien genomförs på fyra kliniker i Polen i sammabete med krontraktforskningsbolaget Cromsource.

 

Andreas Gerward, VD för Stayble, kommenterar:

”Det är glädjande att vi nu har behandlat vår första patient vilket är en viktig milstolpe i vår diskbråcksstudie. Samarbetet med Cromsource fungerar bra, och vi kan konstatera att arbetet hittills löper helt enligt plan. Vi har skaffat oss erfarenhet och lärt oss av tidigare studier med STA363, vilket gör att vi känner oss förtrogna med processen vilket innebär att vi tror på ett ännu smidigare genomförande denna gång”

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som uppskattas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas Ib-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

 

Fler artiklar om Stayble Therapeutics