90% har slutfört tolvmånadersuppföljning i Stayble Therapeutics pågående fas IIb-studie

Stayble Therapeutics AB (“Stayble” eller “Bolaget”) meddelar idag att cirka 90% av alla patienter i Bolagets pågående fas IIb-studie inom degenerativa disksjukdomar har genomfört sin tolvmånadersuppföljning. Studien håller en fortsatt hög kvalité med en låg drop-out rate.

I samband med att samtliga patienter i februari 2023 hade genomfört sitt sexmånadersbesök, kunde Stayble säkra alla kritiska data för att utvärdera fas IIb-studiens primära effektmål. Till följd av det fortsatt låga antalet avhopp från studien har Stayble nu framgångsrikt genomfört tolvmånadersuppföljningen hos cirka 90% av patientpopulationen. Det innebär att alla kritiska data från sexmånadersuppföljningen och merparten av studiens data har säkrats.

 

Studien fortsätter enligt plan och Stayble avser presentera top-line data från studien under Q4 2023.

 

För mer information

Andreas Gerward, VD Stayble Therapeutics AB

E-post: andreas.gerward@stayble.se

Telefon: +46 730 808 397

 

Om Stayble Therapeutics AB

Stayble är ett kliniskt läkemedelsbolag som utvecklar injektionsbehandlingen STA363 mot degenerativ disksjukdom (DDD) och kroniskt diskbråck (LDH). Staybles vision är att kunna erbjuda patienter en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken patientens kroniska smärta och ger varaktig smärtlindring och ökad fysisk funktion. Behandlingen riktar sig till patienter som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat och är en singelinjektion som beräknas kvarstå hela livet och kräver minimal rehabilitering. Bolagets har nu fokus på den fortsatta kliniska utvecklingen och genomför just nu en klinisk fas 2b-studie inom DDD och en fas 1b-studie inom LDH.

 

Bolagets Certified Adviser är Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB.

 

 

Fler artiklar om Stayble Therapeutics