BioStock studio: Biosergens vd om vägen till marknad

Biosergen utvecklar nya behandlingar av invasiva svampinfektioner, ett område där endast en ny klass av svampdödande läkemedel har utvecklats på tre decennier. Bolagets vd Peder M. Andersen gästade Biostocks studio för att berätta om bolagets pipeline, som i preklinik har uppvisat en tre- till fyrfaldig och biverkningsfri potensfördel jämfört med de terapier som patienterna idag är hänvisade till. Vi får även veta mer om hur kapitalet från den pågående nyemissionen som avslutas imorgon 4 juni skall användas.

Se intervjun med Biosergens vd Peder M. Andersen på  biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/06/biostock-studio-biosergens-vd-om-vagen-till-marknad-2/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se