EWPG Holding AB byter namn till “Eco Wave Power Global AB”

3/6/2021- Stockholm, Sverige – EWPG Holding AB (”Eco Wave Power” eller ”Bolaget”), en ledande utvecklare av landbaserad vågkraft, meddelar idag att företagets namn kommer att ändras till “Eco Wave Power Global”.

Namnbytet godkändes av bolagets aktieägare vid den extra bolagsstämman 31 maj 2021.

Inga åtgärder behövs från nuvarande aktieägare i förhållande till namnbytet.

Det juridiska namnet på företaget kommer att fortsätta att vara EWPG Holding AB till dess att registreringsprocessen avslutats. Bolaget kommer redan nu att börja använda det nya företagsnamnet i marknadsföringssammanhang.

Inna Braverman, VD, säger: "Vi är glada att kunna tillkännage vårt nya namn, Eco Wave Power Global, eftersom det tydligare speglar vårt varumärke".

Om Eco Wave Power Global AB (EWPG Holding AB SE0012569663)

Eco Wave Power Global AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit "Climate Action Award".

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se ).

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD

inna@ecowavepower.com

Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com