Eco Wave Power publicerar en Q1 2021 uppdatering och meddelar samtidigt att man inte kommer att publicera en delårsrapport, i enlighet med den finansiella kalendern som tidigare tillkännagivits

25/05/2021 – Stockholm, Sverige – EWPG Holding AB (publ) (Eco Wave Power) meddelar idag att bolaget inte kommer att publicera en delårsrapport för januari – mars 2021, delvis på grund av en pågående ansökningsprocessen med US Securities och Exchange Commission, relaterad till den potentiella noteringen av Eco Wave Powers aktier i USA.

Offentliggörande av delårsrapporter för det första och tredje kvartalet är inte obligatoriskt enligt First Norths regelbok och har historiskt skett av Eco Wave Power på frivillig basis. Företaget kommer kontinuerligt att utvärdera frekvens och utformning av den finansiella rapporteringen, med beaktande av lagstadgade skyldigheter, och kommer att hålla bolagets intressenter uppdaterade. Eco Wave Power kommer att publicera sin halvårsrapport för 2021 i augusti 2021 i enlighet med sin finansiella kalender.

För att uppdatera aktieägarna med den senaste utvecklingen har Eco Wave Power idag publicerat en operativ sammanfattning av första kvartalet 2021. Uppdateringen för första kvartalet, tillgänglig nedan och bifogad, innehåller en lista över viktiga händelser samt ett meddelande från företagets grundare och VD, Inna Braverman.

Viktiga händelser januari – mars 2021

 • I januari inledde Eco Wave Power nätanslutningsarbetena i hamnen i Jaffa, Israel, i EWP-EDF One Wave Energy-projektet. Arbetet sker i enlighet med det tekniska samordningstillstånd som säkrades från kommunen Tel-Aviv Jaffa (tillståndsnummer 2020-4345).
 • I februari meddelade Eco Wave Power att man erhållit ett tekniskt samordningstillstånd från Tel Aviv Jaffas kommun (tillståndsnummer 2020-3249) som krävs för betongarbeten och installation av tio flottörer för EWP-EDF One Wave Energy-projektet i hamnen i Jaffa, Israel. EWP har påbörjat förberedelserna på strandlinjen för installation av flottörerna. Alla arbeten utförs av en lokal underleverantör under dagar av lugnt havstillstånd med säkra arbetsförhållanden.
 • I mars tillkännagav EWP att man konfidentiellt har lämnat ett utkast för registring av s.k. F-1 till Securities and Exchange Commission ("SEC") avseende en potentiell notering av aktierna i USA. Noteringen förväntas äga rum efter att SEC har slutfört sin granskningsprocess, under förutsättning av att vissa villkor är uppfyllda.
 • I mars ingick Eco Wave Power nya avsiktsförklaringar med Las Palmas hamn på Kanarieöarna och ett LOI avseende ett kraftverk om 6MW med hamnen i Valparaiso i Chile.
 • Eco Wave Power fortsatte att få utmärkelser under första kvartalet 2021. Företaget vann Public Vote of Global Innovation Award 2021 i kategorin "Life Below Water", som organiseras av Globally på uppdrag av Förenade Arabemiratens ministerium för klimatförändring och miljö (MOCCAE).
 • Eco Wave Power vann dessutom Smart Port Challenge-tävlingen som hölls av Marockos National Ports Agency och National Single Window for Foreign Trade-PORTNET, tillsammans med Global Alliance for Trade Facilitation samt Marockos hamnar. Priset uppgår till 100 000 MAD, samt en möjlighet för Marocko att bli ett test- och implementeringscentrum för Eco Wave Power.
 • Företaget mottog också People's Choice Award vid BlueInvest Awards 2021, av Europeiska kommissionen. Priset är inom kategorin "Energy from the Ocean" för innovativa lösningar och teknik inom området havsbaserad förnyelsebar teknologi.
 • Dessutom presenterades Eco Wave Power och dess innovativa teknik i en ny videorapport om vågkraft av Bloomberg, som säger att "Wave Power kan vara nästa stora sak i förnybar energi". I en ny video från The Sustainable Markets Initiative (i samarbete med Bank of America och World Economic Forum) presenterade prins Charles Eco Wave Power-teknologin tillsammans med andra innovativa tekniker, som förväntas bidra i den globala kampen mot klimatförändringar. Därutöver förekom EWP i Sky News under kvartalet.

Viktiga händelser efter rapporteringsdatumet

 • I april publicerade EWPG Holding AB en kallelse till en extra bolagsstämma som kommer att hållas måndagen den 31 maj. Dagordningen innehåller förslag om ett bemyndigande för styrelsen att öka aktiekapitalet. Syftet är främst för att möjliggöra den kommande noteringen av amerikanska depåaktier (ADS) på Nasdaq i USA. Därutöver lämnas förslag om ändring av bolagsordningen, i syfte att ändra Bolagets namn till Eco Wave Power Global AB (publ) samt att möjliggöra en ökning av Bolagets aktiekapital. Den fullständiga dagordningen för årsstämman ingår i kallelsen. På grund av Corona-pandemin kommer mötet hållas som en s.k. poststämma. Se Bolagets hemsida för mer information.
 • I maj färdigställandes av förstärkning av strandlinjen i hamnen i Jaffa, Israel, för att möjliggöra installation av flottörer. Parallellt produceras den första uppsättningen flottörer. När produktionen är klar kommer företaget successivt att påbörja installationen av flottörer, stödkonstruktioner och hydraulrör på de nya betongfundamenten.
 • Dessutom har Eco Wave Power tidigare denna månad ingått ett nytt MOU med hamnen i Pecem i Brasilien, för gemensamma prospekterings- och förstudier för ett potentiellt vågsenergiprojekt på upp till 9 MW i hamnen.

VD har ordet

Första kvartalet 2021 var en tid av prestationer och utmaningar. Vi har fortsatt det arbetet vi startade 2020 genom att gå vidare med byggandet av EWP-EDF One-projektet, med licensieringen av vårt planerade projekt i Portugal, med att lämna in det konfidentiella utkastet till registrering till SEC avseende potentiell notering på Nasdaq i USA. Därutöver mottog vi flera utmärkelser och erkännanden; inklusive Global Innovation Award i UAE, Blue Invest Award av Europeiska kommissionen och The Smart Port Challenge Competition i Marocko.

Under den här tiden har vårt företag också fått betydande mediatäckning från välkända medier som Sky News, BloombergNEF och Sustainable Markets Initiative av Prince Charles, i samarbete med Bank of America och World Economic Forum.

Det är viktigt att regeringar, myndigheter, privata företag och individer är medvetna om de enorma möjligheter som vågkraftsektorn erbjuder och Eco Wave Powers teknologis fördelar när det gäller kostnad, tillförlitlighet, säker anslutning till elnätet och miljöpåverkan.

En del av vårt uppdrag är att skapa ett starkare varumärke kring “Eco Wave Power” (EWPG Holding AB). Som ett led i detta förslår styrelsen att den extra bolagsstämman den 31 maj tar beslut om att ändra företagets namn från ”EWPG Holding AB (publ)” till “Eco Wave Power Global AB (publ)”, vilket vi tror kommer att stärka företagets globala närvaro och erkännande från potentiella partners, investerare och andra intressenter.

För att ytterligare öka medvetenheten kring Eco Wave Powers lösningar, är vi tacksamma över att ha fått vår teknik utvald till att delta i Solar Impulse Foundation finalister över 1000+ lönsamma lösningar på miljökrisen.

Eco Wave Power är glada över att samarbeta med Solar Impulse Foundation, The Sustainable Markets Initiative och andra satsningar för att skapa starkare medvetenhet och främja det kommersiella genomförandet av vågkraft, som en del av lösningen mot klimatförändringar.

Även om vi upplever ett positivt första kvartal, kunde vi inte gå så snabbt som vi skulle ha önskat. Vår ambition är att kompensera för detta när förhållandena normaliseras. Även under de begränsningar som skapats av Covid-pandemin, vilket gör det svårt att resa och möta kunder ansikte mot ansikte, kunde vårt företag säkra nya potentiella projekt som lades till företagets pipeline. Såsom ett MOU om 9MW med hamnen i Pecem i Brasilien och två nya avsiktsförklaringar på Kanarieöarna och Chile.

Fler och fler hamnar visar intresse för Eco Wave Power-tekniken, vilket indikerar en positiv förändring på marknaden mot nya och outforskade förnybara energikällor, såsom vågkraft.

För att möta efterfrågan fortsätter vi att utöka vårt team genom att välja de mest passionerade och erfarna individerna för att hjälpa oss att möta framtida leveranser. Denna expansion kommer att utöka vår förmåga att stödja våra kunder med förkortade tider för projektering. Vi fortsätter också att utveckla vår teknik för att skapa en ännu effektivare lösning med bättre prestanda och högre lönsamhet. Ständig förbättring är något som Eco Wave Power ständigt strävar efter. En del av vår vision för att uppnå detta är att starta EWP-EDF One-projektet, i samarbete med EDF Renewables IL och det israeliska energiministeriet, som kommer att introducera en mängd uppgraderingar och innovativa funktioner i Eco Wave Power-teknologin.

Eco Wave Power har en innovativ och banbrytande teknik och investerar betydande resurser i kommersialiseringen av en ny industri. Det finns mycket arbete att göra, men vi tror verkligen att vågkraft kommer att bli en integrerad del av världens förnybara energimix.

Vi ser fram emot att ständigt förändra världen en våg i taget och bevisa att vågkraft är möjlig!

Inna Braverman,

Grundare och VD

 

Ladda ner den fullständiga rapporten här.
 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit "Climate Action Award".

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com

 

Aharon Yehuda, CFO
Aharon@ecowavepower.com