Pecém Complex och Eco Wave Power ingår Memorandum of Understanding (MoU) för implementering av EWPs vågkraftverk

Stockholm, Sverige – 01/06/2021 – Med målet att etablera strategiskt partnerskap för socioekonomisk-, teknisk- och miljömässig utveckling har Pecém Complex och det svensk-israeliska företaget Eco Wave Power (EWP) undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för implementering av EWPs produktion av ren vågkraft i anläggningarna i Pecém Port.

Samförståndsavtalet innefattar konstruktion, installation och drift av vågkraft med EWPs teknik vid anläggningarna i Port of Pecém. Parterna avser att utforska projektet enligt följande:

a. Installera en rad nätanslutna Wave Energy Converters (WEC) på vågbrytaren i hamnen i Pecém med en kapacitet på upp till 9 MW.

b. Anpassa WEC för tropiska vatten i syfte att maximera kapacitetsfaktorn.

c. Samla in data och erfarenheter om WEC – investeringar, konstruktion och drift på land.

d. Erhålla djupare förståelse och erfarenhet av processer kring tillstånd, överensstämmelse med relevanta lagar och standarder för EWPs vågkraftsprojekt.

Samförståndsavtalet kommer att inledas med en förberedande fas och därefter att följas av en process med ett dedikerat projektteam med företrädare från bägge parter.

Under förberedelsefasen kommer genomförbarheten av projektet i området att analyseras samt en plan för genomförandet att utarbetas. Samförståndsavtal förväntas mynna ut i undertecknandet av ett koncessionsavtalet mellan parterna, efter positiva resultat från analysen och genomförbarhetsstudien.

Inna Braverman, grundare och VD för Eco Wave Power säger: "Vi är glada över att samarbeta med Port of Pecém, som strävar efter ledarskap och innovation i produktionen av ren energi från havet."

Port of Pecém var mellan 2010 och 2015 värd för den första fullskaliga prototypen för vågenergikonverterare i Latinamerika. Det var ett forsknings- och utvecklingsprojekt som gav oss kunskapen att gå vidare till nästa steg; att skapa vågenergi i kommersiell skala i Pecém. Eco Wave Power har en enkel och livskraftig teknik som kan använda hamnens befintliga marina strukturer för att producera ren elektricitet från vågorna. Detta är helt i linje med målet för vår hamn att bli den första hamnterminalen i världen som utför test av vågkraft i tropiska vatten. Detta är vårt bidrag i kampen mot klimatförändringar”, säger Danilo Serpa, VD för Pecém Complex.

Enligt en studie från Federal University of Rio de Janeiro (COPPE / UFRJ) 2019 har Brasilien en uppskattad vågkraftpotential på 91,8 GW, tack vare den 7 491 km långa brasilianska kusten. Studien pekar på att omvandlingen av bara en femtedel av denna potential skulle räcka för att tillgodose cirka 35% av landets elbehov. En annan studie från Federal University of ABC, 2020, beräknar att endast nordöstra regionen, där hamnen i Pecém ligger, skulle ha en uppskattad havsenergipotential på 22 GW.

 

Om EWPG Holding AB (SE0012569663)

EWPG Holding AB (publ) (”Eco Wave Power” eller ”EWP”) är ett ledande teknikföretag för landbaserad vågenergi som har utvecklat en patenterad, smart och kostnadseffektiv teknik för att utvinna grön energi från havsvågor. Eco Wave Powers vision är att hjälpa till i kampen mot klimatförändringar genom att möjliggöra kommersiell energiproduktion från havsvågor.

EWP har erhållit ett erkännande som "banbrytande teknik" av Israels energiministerium och betecknades som en "effektiv lösning" av Solar Impulse Foundation. Dessutom har EWPs projekt i Gibraltar fått finansiering från Europeiska Unionens regionala utvecklingsfond och från Europeiska kommissionens program HORIZON2020. Företaget har också nyligen erkänts av FN och mottagit "Climate Action Award".

Eco Wave Power-aktien (ECOWVE) handlas på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer om Eco Wave Power på: www.ecowavepower.com.

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Advisor (+46 8-528 00 399, info@fnca.se).

 

För mer information, vänligen kontakta:

Inna Braverman, VD
inna@ecowavepower.com

 

Eller

info@ecowavepower.com

 

Om Pecém Complex

Pecém Complex är ett joint venture mellan regeringen i Ceará (70%-ig ägare) och hamnen i Rotterdam (30%-ig ägare). Hamnen ligger cirka sextio kilometer från Fortaleza, huvudstad i delstaten Ceará, beläget i nordöstra Brasilien. Pecém Complex är ett industriområde som omfattar hamnen i Pecém och frihandelszonen i ZPE Ceará.

Port of Pecém är en offshore-terminal i världsklass som öppnades 2002 och är en av de yngsta hamnterminalerna i Brasilien. Den har två bryggor och en flerfunktionsterminal (TMUT) med totalt tio hamnplatser. Idag hanterar Port of Pecém huvudsakligen fast och flytande bulk, containrar och gods, såsom stålplattor och vindkomponenter.

Dessutom är Port of Pecém en del av Green Award-kedjan och erbjuder tariff-rabatter för “hållbara fartyg”. För att vara i denna kategori måste dessa fartyg uppvisa god miljöprestanda i förhållande till utsläpp av föroreningar och CO².

 

För mer information, vänligen kontakta:

Felipe Guimarães, analytiker för logistikutveckling
felipe.guimaraes@complexodopecem.com.br
+55 85 33721561

Eller
engenharia@complexodopecem.com.br