BioStock Studio: PolarCool om företrädesemission och expansionsplaner

Lundabaserade medicinteknikbolaget PolarCool genomför just nu en företrädesemission om cirka 5,2 Mkr. Emissionslikviden ska användas till att finansiera vidare klinisk utveckling och bredare lansering av PolarCap System, en akut behandlingsmetod vid hjärnskakningar och upprepade huvudkollisioner. Vd Erik Andersson besökte BioStocks studio för att berätta mer.

Se intervjun med PolarCools vd Erik Andersson på biostock.se:

https://www.biostock.se/2022/04/biostock-studio-polarcool-om-foretradesemission-och-expansionsplaner/

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se/