BioStock: Toleranzia ökar tempot

Toleranzia har under årets andra kvartal hållit en hög aktivitet i bolaget, trots pandemin. Detta tillsammans med en ordentlig förstärkning av kassan, via en planerad riktad emission, lägger grunden för att kraftfullt accelerera utvecklingsarbetet i bolagets huvudprojekt. I och med den riktade emissionen får man också nya erfarna ägare i form av Flerie Invest och Nordic Tender.

Läs hela artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2021/08/toleranzia-okar-tempot/

 

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capital. https://www.biostock.se