BioStock: Välfinansierat Elicera beredda för klinik och affärsutveckling

Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics har gjort viktiga framsteg inom två prioriterade områden i år. Dels har bolaget satsat på affärsutveckling av plattformsteknologin iTANK, dels har man erhållit ett villkorat godkännande för start av en fas I/IIa-studie med CAR T-cellskandidaten ELC-301. Detta innebär att Elicera nu går in i en spännande fas inom ett område där flera betydande transaktioner gjorts på senare tid.

Läs artikeln på biostock.se:

https://www.biostock.se/2023/05/valfinansierat-elicera-beredda-for-klinik-och-affarsutveckling

Detta är ett pressmeddelande från BioStock – Connecting Innovation & Capitalhttps://www.biostock.se