Bomill faller 32 procent i premiärhandeln på First North

Bomill började idag den 20 oktober att handlas på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper.

Bomill genomförde inför noteringen en nyemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner som tecknades till 88,9 miljoner kronor, motsvarande en teckningsgrad på 296 procent. Bolaget tillfördes 30 miljoner kronor före emissionskostnader på 2,7 miljoner kronor och fick 1 170 nya aktieägare.

Teckningskursen var 18 kronor per unit. En unit bestod av tre aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner TO1. Teckningskursen motsvarande därmed 6 kronor per aktie.

Aktien har hittills idag handlats till 5,54 kronor som högst betalt och 4,80 kronor som lägst betalt. Klockan 09:30 var senast betalt 5,12 kronor. Aktier för 1,9 miljoner kronor har bytt ägare hittills idag. Teckningsoptionen handlas samtidigt till 67 öre senast betalt.

Det sammanlagda värdet på tre aktier och två teckningsoptioner blir därmed 12,25 kronor, vilket är 32 procent lägre än teckningskursen på 18 kronor för en unit.

Bomill emitterade 5,00 miljoner nya aktier och 3,33 miljoner teckningsoptioner TO1. Bolaget har därefter 11,93 miljoner aktier och 3,33 miljoner teckningsoptioner utestående.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire