Bomills nyintroduktion på FIrst North blev rejält övertecknad

Bomills nyemission av units, bestående av aktier och vederlagsfria teckningsoptioner, inför
notering på Nasdaq First North Growth Market, tecknades till 88,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 296 procent. Bolaget tillförs 30 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas till 2,7 miljoner kronor. Bomill får 1 170 nya aktieägare. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bomill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper

– Det är med stor stolthet vi kan meddela att intresset för vår emission inför den planerade noteringen på First North har varit mycket stort och vi är väldigt tacksamma och glada över det positiva utfallet. Vidare vill jag passa på att tacka alla de som har valt att investera i Bomill och hälsa er varmt välkomna som nya aktieägare. Kapitaltillskottet gör det möjligt för Bomill att nu expandera verksamheten i linje med våra uppsatta målsättningar, kommenterar vd Andreas Jeppsson.

Bomill emitterar 5,00 miljoner nya aktier och 3,33 miljoner teckningsoptioner TO1. Bolaget har därefter 11,93 miljoner aktier och 3,33 miljoner teckningsoptioner utestående. Aktien och teckningsoptionen kommer att börja handlas på First North tisdagen den 20 oktober.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire