Idun Industrier

Idun Industrier

Pris per aktie
86 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
700 MSEK
Bransch
Industri
Lista
First North
Emissionsvolym
199 MSEK
Teckningsperiod
9 mar - 23 mar
Första handelsdag
25 mar
Teckningsåtagande
82.1%
Post money value
895 MSEK

Bakgrund

Idun är en svensk snabbväxande bolagsgrupp som tillsammans med ledning och ägare långsiktigt utvecklar och förvaltar svenska industriföretag. Bolagsgruppen Idun är en utpräglad värdeinvesterare som leds av ett sammansvetsat team med lång erfarenhet inom bolagsinvesteringar och som utvecklings- och ägarpartner till små och medelstora företag.

Idun består av 11 gruppbolag inom två affärsområden; Tillverkning och Service & Underhåll. Gruppbolagen, som tillhör olika branscher och verksamhetsområden, har gemensamt att de har ett starkt fokus på en viss produktkategori, kundgrupp eller bransch; ofta med en hög marknadsandel inom en eller ett par nischer.

För 2020 var Iduns redovisade omsättning 680 MSEK och EBITA 81 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 12 procent. Inklusive helårseffekten för Iduns senaste förvärv var omsättningen för 2020 815 MSEK och EBITA 100 MSEK. Idun presenterar proformaräkenskaper för det senaste förvärvet i Prospektet.

För att underlätta värderingen av Iduns aktier anges också Iduns stamaktieägares andel av EBITA, dvs exklusive minoritetens andel av EBITA (som kommer av exempelvis delägarskap hos ledning i gruppbolag). På pro-formabasis inklusive helårseffekten av Iduns senaste förvärv var Iduns stamaktieägares andel av EBITA för 2020 81 MSEK. Iduns stamaktieägares andel av nettoskulden var 382 MSEK.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.