Lyko

Lyko

Pris per aktie
50 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
766 MSEK
Bransch
E-handel
Lista
First North
Emissionsvolym
223 MSEK
Teckningsperiod
1 dec - 8 dec
Första handelsdag
12 dec
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

Lyko är en omnikanalplattform för hårvård och skönhet.

Verksamheten består av webbplatserna Lyko.se, en av Sveriges ledande [2] destinationer för hårvårds- och skönhetsprodukter på nätet, Lyko.no samt helägda butiker i Sverige och Norge, uppgående till 40 per dagens datum, varav 39 med tillhörande salonger. För 2016 redovisade Lyko totala intäkter om 658 miljoner SEK, vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 29 procent jämfört mot 2015, och EBITDA om 52 miljoner SEK, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 7,9 procent.

Lykos totala intäkter fördelar sig i ungefär lika stora delar mellan e-handel och fysisk butiksförsäljning. Lykos omnikanalerbjudande möjliggör för kunden att röra sig obehindrat mellan de olika försäljningskanalerna, till exempel genom möjligheten att returnera varor som beställts online i butik och att beställa varor ur Bolagets onlinesortiment i butik.

Lykos två kontor är belägna i Stockholm samt Vansbro i Dalarna. Lagerhantering och distribution utförs från Bolagets centrallager i Vansbro.

Styrkor och konkurrensfördelar

  • Stor adresserbar marknad med strukturell tillväxt och låg cyklikalitet
  • Största e-handlaren inom hårvård och skönhet i Sverige samt en ledande aktör inom professionell hårvård i Sverige
  • Etablerad och beprövad omnikanalmodell med ett konkurrenskraftigt erbjudande inom alla försäljningskanaler
  • Stark företagskultur och ett långsiktigt stöd för fortsatt tillväxt från familjen Lyko
  • Historik av konsekvent hög och lönsam försäljningstillväxt
  • Tydlig strategi för fortsatt lönsam försäljningstillväxt

Finansiella mål och utdelningspolicy

Tillväxt

Bolagets målsättning är att på medellång sikt växa totala intäkter med i genomsnitt 15 till 20 procent årligen.

Lönsamhet

Bolagets målsättning är att på lång sikt uppnå en EBITDA-marginal om 10 procent.

Utdelningspolicy

Styrelsen i Lyko kommer under de närmaste åren primärt använda genererade kassaflöden till fortsatt expansion. Styrelsen har inte för avsikt att föreslå någon utdelning för innevarande räkenskapsår. Därefter kommer styrelsen årligen att utvärdera möjligheten till utdelning med hänsyn tagen till verksamhetens utveckling, rörelseresultat och finansiell ställning, aktuellt och förväntat likviditetsbehov samt expansionsplaner.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.