Scandion Oncology

Scandion Oncology

Pris per aktie
5,85 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
43,7 MSEK
Bransch
Biotech
Lista
Spotlight
Emissionsvolym
25,9 MSEK
Teckningsperiod
4 okt - 18 okt
Första handelsdag
8 nov
Teckningsåtagande
71%
Garantiåtagande

Bakgrund

Scandion Oncology är ett bioteknikbolag grundat 2017 i syfte att angripa en av de största utmaningarna inom modern onkologi – behandling av cancer som innehåller läkemedelsresistenta cellkloner eller som har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Bolagets ledande läkemedelskandidat, SCO-101, har i prekliniska djurstudier visat sig förbättra effekten av viss standardiserad cancerbehandling när den ges i kombination. SCO-101 har i in vitro-studier visat sig återställa kemoterapi-känslighet i resistenta celler.

Bolaget har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 26 MSEK för att finansiera den första delen av fas II-studien med läkemedelskandidaten SCO-101 hos patienter med metastaserad bröstcancer med läkemedelsresistent cancersjukdom, vilket motsvarar bevis på koncept och lämplig dosjustering för patienterna. Den kliniska fas II-studien kommer att genomföras med SCO-101 i kombination med cancerläkemedlet Paclitaxel. Bolagets målsättning är att färdigställa fas II-studien under Q4 2020.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.