SStar Gold Resources

SStar Gold Resources

Pris per aktie
5 SEK
Minsta investering
5000 SEK
Pre money value
152 MSEK
Bransch
Gruvbolag
Lista
NGM
Emissionsvolym
10,1 MSEK
Teckningsperiod
10 sep - 15 nov
Första handelsdag
-
Teckningsåtagande
-
Garantiåtagande

Bakgrund

SStarGold har sedan 2004 bedrivit prospekteringsarbete avseende guldfyndigheter i berggrunden i området runt avrinningsområdet Kadar i Transbajkalregionen i Ryssland. Området ligger i Mogochinsky-distriktet, 50 km sydost från Amazar bosättningen. Bolaget har där en betydande mineralbas som består av 177 ton (5,7 miljoner troy-uns) guld, delvis klassificerad av det ryska nationella resurs klassificeringsinstitutet, allmänt kallat GKZ. Tillgångarna bedöms som brytningsvärda guldfyndigheter varför Bolaget beslutat att inleda en kommersiell brytning.

Projektet omfattar en investeringsmöjlighet för att etablera guldbrytning med en årlig utvinning av guldmalm upptill totalt 3,5 miljoner ton per år. Dotterbolaget Favorit-Centre LLC:s primära verksamhet är guldbrytning på Kadar-guldfältet. Intäkterna uppstår när kommersiell brytning inleds, eller då rättigheterna till den dokumenterade fyndigheten överlåts.

SStarGold har hittills finansierat verksamheten genom tillskott från huvudaktieägarna. Bolaget har dock i dagsläget ett otillräckligt rörelsekapital för att genomföra sin affärsplan under de kommande 12 månaderna (exklusive Erbjudandet). Därför har styrelsen beslutat att genomföra en nyemission om cirka 10 miljoner kronor.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.