SStar Gold Resources AB (publ) bildar sin nya styrelse och ger en uppdatering avseende affärsverksamheten och senaste nyemissionen.