Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare i samband med Nustay A/S övertecknade nyemission inför notering på Spotlight Stock Market

Idag meddelade Nustay A/S (”Nustay”) att bolagets nyemission inför notering på Spotlight Stock Market signifikant övertecknats. Den övertecknade nyemissionen tillför bolaget cirka 21,3 MDKK före emissionskostnader och cirka 1 300 nya aktieägare. Emissionslikviden kommer att finansiera marknadsföring av Nustays hotellbokningsplattform för bolagets fortsatta tillväxt. Första planerade handelsdag i Nustays aktie på Spotlight Stock Market är den 22 mars 2019. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut i samband med kapitaliseringen och noteringen på Spotlight Stock Market. Markets & Corporate Law agerar legal rådgivare.

”Intresset har varit omfattande för Nustays nyemission och det känns mycket bra att bolaget tillförs hela emissionsbeloppet samt cirka 1 300 nya aktieägare från hela Norden. Detta kommer att ge Nustay möjlighet att snabbt växa på den lukrativa hotellbokningsmarknaden”, kommenterar Hans Nilsson, Director of Corporate Finance på Sedermera Fondkommission.

Nustay är ett av elva spännande bolag som presenterar sin verksamhet och sina framtidsplaner på Sedermeradagen Köpenhamn den 12 mars 2019. Övriga bolag är STENOCARE, Saniona, 2cureX, Scandion Oncology, Oncology Venture, OmniCar, SynAct Pharma, Initiator Pharma, FluoGuide och ExpreS2ion Biotechnologies. Anmälan till Sedermeradagen Köpenhamn kan göras här: https://sedermera.se/sv/evenemang/2019-03-12/sedermeradagen-kopenhamn

Kort om Nustay
Nustay är en onlineresebyrå (“OTA”) som levererar personliga hotellerbjudanden för varje registrerad användare beroende på användarens preferenser och önskad typ av vistelse. Nustay skiljer sig från konkurrerande OTA-aktörer som Booking.com och Hotels.com, genom att kombinera de bästa aspekterna av befintlig onlinebokning – ett stort hotellutbud, en utmärkt bokningsupplevelse och lägre priser än sina konkurrenter. En viktig skillnad mellan Nustay och nuvarande OTA-marknadsaktörer är Nustays förmåga att kombinera låga priser från Business-to-Business-modellen (som används av till exempel stora researrangörer som paketerar hotellrum tillsammans med flygbiljetter), med Business-to-Consumer-modellen som erbjuder ett stort utbud av hotell och on demand-bokningsförmåga direkt till konsumenterna. Bolaget benämner detta som sin hybridaffärsmodell. Denna affärsmodell är möjlig tack vare Nustays specialiserade IT-plattform, partnerskap med ledande B2B-hotelleverantörer och partnerskapsavtal med ledande B2C-hotelleverantörer som t.ex. Expedia, Priceline och Agoda. Resultatet av detta är att i en majoritet av sökningar på hotellrum är Nustay billigare än konkurrerande OTA:er.

För frågor med anledning av nyemissionen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission
Facebook: www.facebook.com/sedermera
Instagram: www.instagram.com/sedermerafondkommission

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar corporate finance, certified adviser, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), finansiell kommunikation, emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är en bifirma till ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Organisationen består av cirka 20 personer. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.