Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till CS MEDICA A/S i samband med planerad kapitalisering och notering på Spotlight Stock Market

CS MEDICA A/S (”CS MEDICA” eller ”Bolaget”), ett danskt medicinskt cannabisbolag som har åtagit sig att utveckla, tillverka och kommersialisera receptfria medicintekniska produkter som innehåller cannabinoider – med nuvarande fokus på cannabidiol som behandling mot autoimmunrelaterade störningar, såsom psoriasis, artrit och håravfall. Bolaget har för närvarande elva produkter tillgängliga på den europeiska marknaden, med ytterligare nio produkter som kommer att lanseras före utgången av 2022. CS MEDICA har nu för avsikt att genomföra en kapitalisering och notering på Spotlight Stock Market under Q3 2021 i syfte att upprätthålla en hög tillväxttakt inför lansering av produkter, utöka verksamheten och ta värdefulla marknadsandelar. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

Motiv för kapitalisering och notering
CS MEDICA är i fas med att ta sig an nya marknader över hela Europa, med flera undertecknade distributionsavtal i Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Sverige, Tyskland, Österrike och Danmark (samt förhandlingar med åtta andra länder). Bolaget har för närvarande elva produkter tillgängliga på den europeiska marknaden som behandling för autoimmunrelaterade störningar, såsom psoriasis, artrit och håravfall. Ytterligare nio produkter kommer att lanseras före slutet av 2022. Hittills har CS MEDICA fokuserat på att utöka sin verksamhet inom de nordiska länderna, men med en växande efterfrågan på produkter som innehåller cannabinoider på den europeiska marknaden, förbereder CS MEDICA på att expandera verksamheten. Ambitionen är att fortsätta det pågående organisations- och produktutvecklingsarbete, ingå nya strategiska partnerskap och lansera produkter på den större europeiska marknaden.

Styrelsen anser att noteringen på Spotlight Stock Market är ett logiskt steg för att stödja fortsatt tillväxt och stärka CS MEDICA:s varumärke genom att tillhandahålla en diversifierad bas av aktieägare och ökad synlighet mot potentiella partners och kunder. Bolaget kommer att genomföra en kapitalisering för att upprätthålla den höga takten för lansering av produkter, utöka verksamhetstakten och därmed få värdefulla marknadsandelar. Fullständiga villkor samt mer information om CS MEDICA och erbjudandet kommer att presenteras i det prospekt som utarbetas av Bolaget inför kapitaliseringen, planerad att genomföras under Q3 2021.

Planerad kapitalisering och notering
Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det prospekt som publiceras inför kapitaliseringen, vilken är avsedd att genomföras under Q3 2021.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

 

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om CS MEDICA, vänliga kontakta:
Lone Henriksen, VD
Telefon: + (45) 71 20 30 47
E-post: lh@galaxapharma.com
Hemsida: https://www.cs-medica.com/

Sedermera Fondkommission erbjuder tjänster för bolag som är noterade eller står inför en notering på en marknadsplats. Bolagets tjänster omfattar Corporate Finance, förvärv och företagsöverlåtelser (M&A), emissionshantering och likviditetsgaranti. Sedermera är ett särskilt företagsnamn under ATS Finans AB, ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. ATS Finans AB är en del av Spotlight Group-koncernen. Sedermeras huvudkontor finns i Malmö. Sedermera arbetar för långvariga kund- och investerarrelationer.