Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till MoveByBike Europe AB i samband med planerad kapitalisering och notering på Spotlight Stock Market

MoveByBike Europe AB (”MoveByBike” eller Bolaget) är ett svenskt bolag verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet. Bolaget är idag en av få aktörer på den svenska marknaden som erbjuder en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med bolagets egenutvecklade eldrivna cykel som har en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. MoveByBike planerar nu att notera Bolaget på Spotlight Stock Market och inför noteringen genomföra en kapitalisering i maj/juni 2021. I samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen är Sedermera Fondkommission finansiell rådgivare. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut. 

Om MoveByBike
MoveByBike är ett svenskt logistik- och transportbolag som erbjuder hållbara och miljövänliga leveranser direkt till kundens dörr. Bolaget har sedan bolagsbildning utvecklat och producerat en eldriven transportcykel som har möjlighet att arbeta på dubbla infrastrukturer – cykelvägar samt bilvägar och är effektiv och flexibel att operera med i städer där trafiken annars är ett problem.

Bolaget har idag en stor kundbas och flera namnkunniga samarbetspartners som både är verksamma i Sverige och i andra nordiska städer. MoveByBike har bland annat samarbeten med aktörer verksamma inom mikromobilitet där Bolaget bistår med att byta batteri på elsparkcyklar som är placerade i städer. Med hjälp av Bolagets transportcykel kan MoveByBike på ett smidigt sätt operera i städerna och hålla scooterflottan ständigt tillgänglig för kunder.

Via MoveByBikes city-hubbar sker logistik- och distributionsarbete samt service av transportcyklarna. I dagsläget har Bolaget tre aktiva city-hubbar placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm men planerar att öppna upp fler hubbar i svenska samt nordiska städer i samband med Bolagets kommande expansion.

Planerad kapitalisering och notering
Mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det memorandum som publiceras inför kapitaliseringen.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier
Hemsida: www.sedermera.se
Twitter: www.twitter.com/sedermerafk
LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta:
Lisette Hallström, VD
Telefon: +46 (0) 76-020 20 96
E-post: lisette.hallstrom@movebybike.se
Hemsida: www.movebybike.se