Sedermera Fondkommission är finansiella rådgivare till BPC Instruments AB i samband med planerad kapitalisering och notering på Spotlight Stock Market

BPC Instruments AB (”BPC Instruments” eller “Bolaget), är ett svenskt bolag med 20 års branschledande forskning, som utvecklar och säljer automatiserade, analytiska instrument som möjliggör en effektivare, mer tillförlitlig och högre kvalitet på forskning och analys inom ett brett spektrum av bioteknikindustrier. Resultatet är en betydande minskning av tidskonsumtion och arbetskraft för att utföra analyser, samt en effektivare användning av arbetskraftsresurser.

Motiv för kapitaliseringen

Fram till 2020 har BPC Instruments primära fokus legat på biogassektorn. Med en växande efterfrågan på utsläppskontroll och ett paradigmskifte i regeringars och företags miljömål ser BPC Instruments stora möjligheter inom en mängd olika områden för sina produkter. BPC Instruments expanderar för närvarande till nya sektorer som biologisk nedbrytbarhet & komposterbarhet, animal & human nutrition, fermentations, wastewater treatment och biohydrogen fields, som alla kommer att se en betydande tillväxt under de kommande åren.

Styrelsen anser att noteringen på Spotlight Stock Market är ett logiskt steg för att stödja fortsatt tillväxt och stärka BPC Instruments varumärke. Bolaget kommer att genomföra en kapitalisering för att kunna fortsätta expandera, utöka verksamhetstakten och därmed få värdefulla marknadsandelar. Fullständiga villkor samt mer information om BPC Instruments och erbjudandet kommer att presenteras i det memorandum som utarbetas av Bolaget inför kapitaliseringen, planerad att genomföras under Q4 2021.

Planerad kapitalisering och notering

Arbetet inför planerad notering är i full gång och mer information om erbjudandet, villkoren och Bolaget kommer att presenteras i det memorandum som publiceras inför kapitaliseringen, vilken är avsedd att genomföras under Q4 2021.

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med kapitaliseringen och den planerade noteringen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För frågor relaterade till den planerade kapitaliseringen och noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40-615 14 10

E-post: info@sedermera.se

Hemsida och sociala medier:

Hemsida: www.sedermera.se

Twitter: www.twitter.com/sedermerafk

LinkedIn: www.linkedin.com/company/sedermera-fondkommission

För mer information om BPC Instruments, vänligen kontakta:

Jing Liu, VD

Telefon: +46 46 16 39 50

E-post: jl@bpcinstruments.com

Hemsida: www.bpcinstruments.com