Wästbygg

Wästbygg

Pris per aktie
96 SEK
Minsta investering
- SEK
Pre money value
2203 MSEK
Bransch
Fastigheter
Lista
Nasdaq OMX Stockholm
Emissionsvolym
800 MSEK
Teckningsperiod
1 okt - 9 okt
Första handelsdag
13 okt
Teckningsåtagande
27,46%
Post-money value
3296

Bakgrund

Wästbygg är ett entreprenad- och projektutvecklingsbolag som är väl etablerat på de mest expansiva marknaderna i Sverige. Bolaget grundades 1981 i Borås och har egna kontor i sju städer i Sverige. Via koncernbolaget Logistic Contractor är Bolaget också representerat i Norge, Danmark och Finland. Wästbygg är primärt inriktat på de tre segmenten Bostad, Kommersiellt (där samhällsfastigheter ingår) samt Logistik och industri. Inom samtliga segment arbetar Wästbygg med både entreprenaduppdrag och projektutveckling. Segmentet Logistik och industri utgörs av koncernbolaget Logistic Contractor, en ledande aktör på den svenska logistikmarknaden.

I början av 2020 registrerades koncernbolaget Inwita Fastigheter AB med fokus på att äga och förvalta samhällsfastigheter som utvecklas inom Bolaget. I och med etableringen av Inwita Fastigheter AB kan Wästbygg erbjuda hela värdekedjan inom samhällsfastigheter med utveckling, entreprenad, förvaltning och ägande.

Inom Wästbyggs verksamhet läggs stort fokus på hållbarhet. Bolagets affärsidé är att utveckla och bygga hållbara, moderna och effektiva bostäder, kommersiella fastigheter samt logistik- och industrianläggningar i ömsesidigt förtroende med kunder. Inom sitt verksamhetsområde vill Wästbygg bidra till ett hållbarare samhälle – ekologiskt, socialt och ekonomiskt – och därmed förbättra människors livsmiljöer.

Wästbygg har under flera år arbetat målmedvetet med att förbereda Bolaget för en publik miljö. En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm bedöms främja Bolagets fortsatta tillväxt och utveckling. Bolaget avser att huvudsakligen använda nettolikviden från Erbjudandet till en ökad andel utvecklingsprojekt samt uppbyggnad av en förvaltningsportfölj av egenutvecklade samhällsfastigheter.

Bolagsnyheter

Social media

Detta bolag har för närvarande ingen twitterkoppling.