BrainCool AB (publ) presenterade bolaget och förestående nyemission på Stora Aktiedagen

BrainCool presenterade bolaget den 4 november 2019 på Stora Aktiedagen i Göteborg.

Presentationen kan ses via bolagets hemsida samt via nedanstående länk:

https://www.youtube.com/watch?v=P_vGWviZA-o&feature=youtu.be

r mer information

Martin Waleij – VD                                                                 
+46 – 733 -93 70 76                                                                                          
E-post: martin.waleij@braincool.se

Om BrainCool AB (publ)

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicinteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.