BrainCool AB (publ) presenterade bolaget och förestående nyemission på Stora Aktiedagen

BrainCool presenterade bolaget den 4 november 2019 på Stora Aktiedagen i Göteborg. Presentationen kan...