Brighter tillträder förvärvet av Camanio AB och beslutar om apportemission.

Brighter AB (publ) (”Brighter”) har denna dag tillträtt förvärvet av samtliga aktier i Camanio AB enligt tidigare kommunicerat aktieöverlåtelseavtal mellan Brighter och Camanio Care AB (publ) (”Camanio Care”) den 29 september 2019. En förutsättning för förvärvet var att Camanio Cares verksamhet var överförd till Camanio AB vilket har skett och kommunicerats tidigare idag.

Köpeskillingen för Camanio AB uppgår till 17 miljoner kronor och betalades genom en apportemission där Brighter emitterade och tilldelade 1 597 744 aktier till säljaren Camanio Care och Camanio Care tillförde aktierna i Camanio AB som apportegendom. Teckningskursen per aktie uppgick till 10,64 kronor vilket motsvarade den volymviktade genomsnittskursen under de 20 handelsdagar som föregick denna dag. Genom apportemissionen ökar Brighters aktiekapital med 79 887,20 kronor. Beslutet om apportemissionen har fattats av styrelsen med stöd av det emissionsbemyndigande som styrelsen erhållit vid årsstämman den 9 maj 2019.

– Verksamheten kommer att vara helt fristående i form av ett separat dotterbolag med egen ledning och styrelse, medan Brighter fortsatt kommer att fokusera på att sälja Actiste-tjänsten och utveckla nya applikationsområden, säger Henrik Norström, VD i Brighter.

Camanio är ett välfärdsteknikbolag som utvecklar innovativa lösningar för god omsorg i hemmet. Bolaget erbjuder digitala tjänsteplattformar inom omsorg, robotik, hjälpmedel och gamification för att stödja människors grundläggande behov och öka tillgängligheten och kvaliteten inom vård och omsorg.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45      
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23 
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Om Brighter AB (publ).
Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 00, info@eminova.se, www.eminova.se.