Camanio Care AB (publ) har beslutat att investera 3,2 miljoner kronor i Brighters emission

Camanio Care AB (publ) (som avser byta namn och verksamhet) har beslutat att investera 3,2 miljoner kronor i Brighter ABs pågående emission. 

Camanio Care AB avyttrade i oktober sin verksamhet inom välfärdsteknik till Brighter och fick betalt med 1 597 744 aktier i Brighter. Nu genomför Brighter en företrädesemission där Camanio Care beslutat att teckna 1 597 744 nya aktier för 2 kronor styck. Likviden uppgår till 3 195 488 kronor att betala den 3 januari.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Domajnko, VD
Telefon: 070-536 32 65
E-post: erik.domajnko@outlook.com

Om Camanio Care (under namnändring)

Camanio Care AB drev tidigare verksamhet inom välfärdsteknik. Denna verksamhet drivs nu vidare inom aktiebolaget Camanio AB som ägs av Brighter. Det noterade bolaget Camanio Care AB ska byta namn och verksamhet.