Marknadsmeddelande 247/18 – Information om företrädesemission i Camanio Care AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (CARE) med rätt till tilldelning av uniträtter i emissionen är den 23 oktober. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till uniträtter är den 24 oktober 2018.

En befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tjugotvå (22) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit till teckningskursen 6,80 SEK. En unit består av fyra (4) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption. (4:22 à 1,70 SEK) 

Uniträtterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 29 oktober 2018 till och med den 15 november 2018.

Betalda tecknade units kommer handlas från och med den 29 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 29 oktober 2018 till och med den 19 november 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: CARE UR
ISIN-kod: SE0011844422
Orderbok-ID: 4NEJ
CFI: RSIXXR
FISN: CAMANIO/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 29 oktober 2018
Sista handelsdag: 15 november 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: CARE BTU
ISIN-kod: SE0011844430

Orderbok-ID: 4NEH
CFI: MCMUXR
FISN: CAMANIO/UT 4 AK + 1 TO
Handelsperiod: 29 oktober 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 23 oktober 2018.

Stockholm den 22 oktober 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com