Camanio Care AB avnoteras från Spotlight Stock Market / Camanio Care AB is delisted from Spotlight Stock Market

(for English version see below)

Spotlight Stock Market har beslutat att Camanio Care AB:s (”Camanio Care”) finansiella instrument (CARE och CARE TO 1) ska avnoteras från Spotlight. Sista dag för handel kommer vara den 7 augusti 2020.

Den 26 februari 2019 placerades Camanio Cares finansiella instrument på observationslistan då Spotlight bedömde att det förelåg osäkerhet kring bolagets finansiella ställning och framtida finansiering.

Den 14 oktober 2019 uppdateras grunden för observationsnoteringen till att även avse att bolaget förändrar sin verksamhet i en sådan omfattning att det framstår som ett nytt bolag.  

Den 13 juli 2020 offentliggjorde Bolaget pressmeddelandet ”Camanio Care (blivande Unwrap Finance) har idag ansökt om avnotering från Spotlight och förbereder ansökan till annan marknadsplats” Enligt Spotlights regelverk blir ett bolag placerat på Spotlight observationslista om bolaget ansökt om avnotering. Spotlight har därför beslutat att handeln i Bolagets finansiella instrument fortsatt ska ske på Spotlights observationslista med sista dag för handel den 7 augusti 2020.

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
e-post
Issuer@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight Stock Market
Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

 

Camanio Care AB is delisted from Spotlight Stock Market

Spotlight Stock Market has decided that to delist the financial instruments (CARE and CARE TO 1) of Camanio Care AB (“Camanio Care”). Last day of trading will be 7th of August 2020.

On February the 26th 2019 the financial instruments of Camanio Care were placed on the observation list since Spotlight assessed that there was uncertainty regarding the company’s future financing.

On October 14th 2019, Spotlight decided to update the observation status to also include that the company changes its business to such an extent that it appeared to be a new company.

On July 13th 2020, Camanio Care disclosed the press release ”Camanio Care (blivande Unwrap Finance) har idag ansökt om avnotering från Spotlight och förbereder ansökan till annan marknadsplats”. The current rules of Spotlight state that a listed company will be given observation status if the company has applied for delisting. Spotlight has therefore decided that trading in Camanio Care’s financial instruments will continue to take place on Spotlight’s observation list, until the last day of trading, August 7th 2020.

Spotlight Stock Market
+ 46 8-511 68 000
Email
Issuer@spotlightstockmarket.com

About Spotlight Stock Market
Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become- and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com