Calmark fastställer teckningskurs för teckningsoption TO2

Calmark har fastställt teckningskursen för teckningsoption TO2 till 4,44 kronor, enligt ett pressmeddelande.

En TO2 berättigar till teckning av en B-aktie i bolaget. Det finns totalt 2 455 560 TO2 och vid fullt utnyttjande av dessa får bolaget in 10,9 miljoner kronor.

Teckningsperioden för B-aktier med stöd av TO2 äger rum från och med 4 december till och med den 16 december.

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire