Carl Johansson Angmo ny Head of Investment på Citycon

Pressmeddelande 2022-03-07

Den 7 mars tillträder Carl Johansson Angmo som ny Head of Investment på Citycon. Carl har en bakgrund inom transaktioner, värderingar och analyser och har bland annat varit biträdande transaktionschef vid bostadsföretaget Hembla, i dag Victoriahem.

Head of Investment p CityconCitycon befinner sig i en strategisk omvandling från att vara ägare och förvaltare av ett stort antal köpcentrum i Norden mot ett fastighetsbolag som kombinerar detaljhandel med bostäder, kontor och kommunal service.

– Jag har jobbat med transaktioner under många år, och lockades av den förändringsresa Citycon har inlett och de stora möjligheter som finns i den, säger Carl Johansson Angmo.

Som Head of Investment kommer han att fokusera på analys, utvärdering och genomförande av såväl förvärv som avyttringar inom Citycon.

Ett aktuellt exempel är förvärvet av en bostadsfastighet i Barkarbystaden, mitt emellan Citycons befintliga tillgångar i Kista och Jakobsberg, som kommunicerades nyligen. Parallellt med det sålde bolaget två handelsplatser i Norge.

–  Det är ett konkret exempel på hur vi kan allokera kapital till genomförandet av vår strategi att långsiktigt utveckla våra platser genom att addera andra typer av fastigheter – vilket också kommer gynna våra existerande centrum. Det är just detta som min avdelning, och Carl, kommer att jobba med framöver, säger Erik Lennhammar, Chief Development and Investment Officer på Citycon.

För mer information, kontakta:
Erik Lennhammar: erik.lennhammar@citycon.com eller 070-344 50 13

Citycon har en stark position som ägare, förvaltare och utvecklare av blandade centrummiljöer, med ett nordiskt fastighetsbestånd värderat till totalt 4,5 miljarder Euro. Företaget strävar efter att skapa långsiktigt hållbara områden – socialt, ekonomiskt och miljömässigt. Citycons köpcentrum är centralt placerade i knutpunkter för kollektivtrafik och möter kundernas dagliga behov av livsmedel, hälsovård och tjänster. Bolaget har totalt 36 köpcentrum varav 6 i Sverige. Därtill driver Citycon ett antal större stadsomvandlingsprojekt med syfte att skapa attraktiva, trygga livsmiljöer för människor och företag. Läs mer på citycon.com.

Fler artiklar om Citycon Oyj