Rizzo Group genomför en riktad nyemission om 4 601 827 nya aktier av serie B till Nino Scalamandre för Global Corporate Finances räkning

STOCKHOLM (7 mars 2022) – Styrelsen i Rizzo Group AB (publ) (”Rizzo Group” eller ”Bolaget”) har idag den 7 mars 2022, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 13 januari 2022, beslutat att genomföra en riktad nyemission till Nino Scalamandre för Global Corporate Finance Inc. (”GCF”)s räkning om 4 601 827 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 0,440938 kronor per aktie. Priset för aktierna har, i enlighet med investeringsavtalet och vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 1 mars 2022, beräknats till 91 procent av det lägsta beräknade volymviktade genomsnittspriset på Nasdaq Stockholm under en period om tre handelsdagar räknat från och med dagen efter påkallandet av investeringstranchen den 1 mars 2022.

Den riktade nyemissionen genomförs på grund av att Bolaget påkallat en investeringstranche enligt tilläggsavtalet uppgående till 4 601 827 aktier av serie B, vilket kommunicerades genom pressmeddelande den 1 mars 2022.

Information om investeringsavtalet såväl som tilläggsavtalet med GCF har kommunicerats till marknaden via ett pressmeddelande den 27 maj 2021 respektive den 3 december 2021. Investeringsavtalet har godkänts på bolagsstämma i Bolaget den 23 juni 2021.

Efter registreringen av nyemissionen enligt ovan uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 139 115 401 stycken, varav 30 utgör aktier av serie A, 139 047 563 utgör aktier av serie B och 67 808 utgör aktier av serie C.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, VD och Koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl. 11.30 CET den 7 mars 2022.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 93 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster).

För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se