Rizzo Group informerar om genomförd nyemission riktad till Archelio Capital AG

STOCKHOLM (13 oktober 2021) – Rizzo Group AB (publ) informerar härmed om att den riktade...