ChemoTechs VD tecknar ytterligare aktier i nyemissionen

Mohan Frick, VD i det medicintekniska bolaget Scandinavian ChemoTech AB (publ) tecknar ytterligare 100 000 aktier i den pågående nyemissionen, utöver sitt teckningsåtagande på 60 000 aktier. Detta innebär att ChemoTechs VD tecknar totalt 160 000 aktier motsvarande 2 MSEK.

Bolagets pågående nyemission (18,3 MSEK), var redan tidigare 100% säkerställd. Teckningsperioden sträcker sig t o m 7 juni. Läs mer om erbjudandet i Bolagets emissionsrum:

http://chemotech.se/emissionsrum/

För mer information vänligen kontakta:

Mohan Frick, VD

Tele: +46 (0)10-218 93 00

Mail: info@chemotech.se

Denna information är sådan information som Scandinavian ChemoTech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers-marknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tisdagen den 5 juni 2018 kl 08.30 (CET).

Scandinavian ChemoTech AB (publ)

www.chemotech.se

ChemoTech är ett ungt, dynamiskt life science-företag som vilar på stor medicinsk expertis och tekniskt kunnande. Vår senaste lansering av IQWave™ är en innovation inom elektrokemoterapi, som är anpassad för behandling av olika typer av tumörer. ChemoTech strävar efter att bidra till en mer tillgänglig cancervård. ChemoTechs aktier (CMOTEC B) är noterade på Nasdaq First North i Stockholm och Västra Hamnen Corporate Finance AB är Bolagets Certified Adviser. Bolaget har huvudkontor i Malmö, mitt i den medicintekniskt expansiva Öresundsregionen.