Refinansiering 24SevenOffice AS

24SevenOffice Scandinavia AB största aktieägare, 24SevenOffice AS, har ingått ett avtal med Collector Bank AB för refinansiering av sina lån. Som ett resultat av detta avtal kommer 24SevenOffice AS att överföra dagens pantsättning på 100% av de aktierna (42 479 837) 24SevenOffice AS äger i 24SevenOffice Scandinavia AB till Collector AB. Avtalet gäller till och med 2021-05-31. 24SevenOffice AS äger rätt att begära att Collector AB skall frisläppa panten till högst 3 398 387 aktier, för den händelse 24SevenOffice AS under kredittiden önskar överlåta del av aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB till annan tredje man.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2018.

För ytterligare information, kontakta:

Vd, Ståle Risa
Tel: +47 922 35 847nd
E-post: str@24SevenOffice.com

Om 24SevenOffice

24SevenOffice är verksamma på den nordiska marknaden och har sedan 2002 levererat affärssystem till små och medelstora företag med molnbaserade lösningar. Systemet används av 30 500 bolag, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners. Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. I dag innehåller affärssystemet bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidsredovisning, allt integrerat i en lösning. 24SevenOffice är ett system som är anpassad till större bolag med mer komplicerade affärsflöden.